نمایش اطلاعات

توضیحات

سیستم فعلی درخواست وام

این سیستم جهت در دسترس بودن تسهیلات صندوق به اعضاء خود در دوران شیوع ویروس منحوس کرونا تعبیه گردید، همچنین لازم به ذکر است که پس از ثبت درخواست وام بررسی های لازم توسط کارشناسان صورت می گیرد و نتیجه آن طی پیامک و تماس اعلام می گردد.

صحت عضویت در صندوق